Risale-i Nur Okuma Programı 5.1.3 APK Download

Risale-i Nur Okuma Programı 5.1.3 APK Download

4.8 (40 166)Apps, Educationby

Description of Risale-i Nur Okuma Programı

BAZI ÖZELLİKLER:
-Bütün Külliyat, Osmanlıca Külliyat,Küçük Risaleler, Kuran, MealliKuran, Cevşen, İlmihaller, Tesbihat, Hizb-ül Hakaik, Hizb-ül Kuran,Celcelutiye, Tefekkürname.
-Uzun basılan kelimenin direk lugat manasını görebilme.
-Osmanlıca kelimenin latin alfabesiyle yazılışını görebilme.
-Aynı anda 2 kitabı açabilme.
-Latince->Osmanlıca, Osmanlıca->Latince arası geçiş.
-Osmanlıca-Latince kitaplar aynı anda senkronize takipedebilme.
-Bütün kitaplarda hem latin hem arapça olarak arama yapabilme.Aramanın kısa özetine bakabilme.
-Arama yaparken yanlış yazdığınız kelimenin doğrusu gösterir,osmanlıca aramada latin alfabesiyle yazdığınız kelimenin osmanlıcayazılışını verir.
-Arama sonuçlarını, vecizelerinizi dosyaya aktarabilirsiniz.
-Sesli arama, sesli sayfaya gitme.
-Metni seçip kopyalama, renklendirme, paylaşma ve widgetyapabilme.
-Hicri-miladi-rumi arası tarih çevirme.
-Metne kitap işareti ve not ekleme.
-Kitap işaretlerini gruplama.
-56573 kelimelik ansiklopedik osmanlıca lugat.
-Gece-gündüz seçimi. Arka renkleri, yazı renklerini/sitillerini,yazı büyüklüğünü, fontunu, satır arası, paragraf arası, satırbaşı-sonu vs. ayarları.
-Fihrist ve Sayfaya Git özellikleri.
-Sağa-sola parmağı kaydırarak veya dokunarak sayfa değiştirme,aşağı-yukarı parmağı kaydırarak veya dokunarak satır değiştirme.Çift parmakla font büyüklüğünü değiştirme.
-Otomatik Kaydırma.
-Namaz Vakitleri.
-Günlük Kitab Okuma Takibi.
-Aynı anda birkaç kitap açabilme.
-Ana Ekrana widget ve kısayollar ekleyebilme.
-Dahili editör. (Hazırladığınız dersleri bunda düzenleyebilir, renkve formatlarını değiştirebilir, dışarıya aktarabilirsiniz. Kitaptanseçtiğiniz metni direk istediğiniz nota kopyalabilirsiniz. Notlarıistediğiniz şekilde gruplandırabilirsiniz.)
-Tefekkür modu. (Metni nokta, virgül, noktalı virgül, ‘ve’bağlacından bölüp müstakil paragraflar şeklindegörebilirsiniz.)
vs…..

LİSANSLAR HAKKINDA:
-“Bütün Külliyat (Osmanlıca ve Latin Alfabeli)”, “Kısa ve UzunLugat”, “Cevşen”, “Hizb-ül Hakaik”, “Tesbihat”, Envar Neşriyat veHizmet Vakfı tarafından tarafımıza verilmiş ve onların iznidahilinde neşredilmiştir.
-İlmihallerden “Ö.Nasuhi Bilmen”, “Nimet-i İslam” mal-i umumihükmüne geçmiş, onlarda lisans aranmıyor.
-“Şafii İlmihali”nin lisans hakları Turan Yazılıma aittir. Onlarınve Halil Hocamızın müsaadesi alınmıştır.
-Bilindiği üzere bu kitaplar para ile satılmaktadır. Bu programdakullandığınız kitaplar eğer elinizde yoksa satın alarak oneşriyatların da maddi bir zarar görmemelerine destekolabilirsiniz. Dolayısıyla bu programı da o satın aldığınızkitapların hediyesi olarak kabul edebilirsiniz.SOME FEATURES:
-All Corpus Ottoman Corpus, Small Treatise on the Koran, the KoranMealli, amulet, ilmihals, tasbihat Hizb-ul-truths, Hizb-ul-Quran,Celcelutiye, meditation renovation.
-Long Printed word meaning the ability to see the glossarydirectly.
Seeing the spelling of words in the Latin alphabet with theOttomans crushed.
-Just A second time to open the book.
-Latince-> Ottoman, Ottoman-> transition from Latin.
Ottomans crushed-Latin books can be followed simultaneouslysynchronized.
-All in the book to make calls as well as Latin and Arabic. To lookat a short summary of the call.
It shows precisely the word you misspell while -Search, you writethe word in the Latin alphabet osmanlıca search osmanlıca gives thespelling.
-Search Results, you can transfer your files aphorism.
-Voice Search, go to audio page.
select and copy-MET, coloring, share and make widgets.
-Hicr of inter-Gregorian date conversion-Rumi.
-MET Book mark and add notes.
Books are signs the grouping.
-56 573 words osmanlıca encyclopedic glossary.
-Night-Day selection. Back colors, font colors / style of, fontsize, font, line spacing, paragraph spacing, line head-end etc.settings.
Jump to page -Fihrist and features.
A deaf-left finger touch scrolling or page change, fingers slidingup and down the touch line or replacement. Change the font sizepair of fingers.
Auto Scroll.
-Prayer times.
-Daily Book Reading Tracking.
-Just In time to open a few books.
-Main Screen to be able to add widgets and shortcuts.
Built-in editor. (Prepared course you can edit this one, you canchange the color and format, can export. You can copy the text youselect the note you want directly from the book. You can group yournotes the way you want.)
-Tefekk Mode. (Text periods, commas, semicolons, ‘and’ divide andyou can see the connector as separate paragraphs.)
etc…..

ABOUT LICENSE:
– “The whole corpus (Ottoman and Latin alphabet),” “Short and LongLûgat”, “amulet”, “Hizb-ul-truths”, “tasbihat” Enver Publicationsand given to us by the Service Foundation and published withintheir consent.
-İlmihal Of “ö.nasuh to know”, “Blessing-i Islam” i-public goodsprovision to the past, they have no license required.
– “Shafii Catechism” of the licensing rights Turan belongs to thesoftware. It was our Permissions and Halil Hoxha.
These books are sold with money as normal language. if you usebooks in this program by purchasing those publications do notsupport them in your hand it can not afford a loss. Therefore thisprogram can accept it as a gift of the books you buy.

App Information of Risale-i Nur Okuma Programı

App Name Risale-i Nur Okuma Programı
Package Name com.yukselis.okuma
Version 5.1.3
Rating 4.8 ( 40 166 )
Size 46.8 MB
Requirement Android 2.3 and up
Updated 2017-12-24
Installs 1,000,000 - 5,000,000
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,