SMS Park 2.6.2 APK Download

SMS Park 2.6.2 APK Download

Description of SMS Park

Med SMS Park betalar du snabbt och enkelt fördin parkering över hela Sverige. Glöm allt vad mynt heter och slippkö till P-automaten. Ladda ner appen och parkera direkt – du ärigång på några minuter. Du betalar i efterskott via faktura ellerbetalkort.

Våra nyckelfunktioner:
• Starta din parkering med ett klick
• Hitta närmaste parkering via appens karta
• Spara pengar genom att betala för exakt parkeringstid
• Slipp stress och säg hej då till P-böter. Förläng dinparkeringstid var du än är
• Enkel företagslösning för hela företaget

Så här fungerar det:
• Registrera dig med tre enkla steg
• Välj bil och parkeringsplats
• Välj sluttid. Förläng om du vill
• Tryck på Starta
• Välj fakturaalternativ på https://smspark.se

Du kan när som helst ändra din sluttid eller avsluta parkeringenför att endast betala för den tid du parkerar, även om du inte veti förväg. Genom att kunna ändra din sluttid slipper du stressaeller oroa dig för parkeringsböter.

Parkeringsvakten ser i sin handdator att du betalat din parkeringmed SMS Park. Appen fungerar på alla parkeringsplatser som har SMSParks skyltar eller dekaler.With SMS Park, you payquickly and easily for your parking across Sweden. Forget monetaryunits and avoid queuing at the P-machine. Download the app and parkdirectly – you are up and running in minutes. You pay in arrears byinvoice or debit card.

Our key features:
• Start your parking with one click
• Find the closest parking via the app’s map
• Save money by paying for the exact parking time
• Eliminate stress and say goodbye to the P-fines. Extend yourparking time wherever you are
• Single enterprise solution for the entire company

How it works:
• Sign up with three easy steps
• Select a car and parking
• Select the end time. Extend if you want
• Press
• Select billing options on https://smspark.se

You can always change your ending or exiting the parking lot toonly pay for the time you park, even if you do not know in advance.By being able to change your ending will not have to rush or worryabout parking tickets.

Parking attendant looks in his handheld computer that you paid yourparking with SMS Park. The app works on all car parks which haveSMS Parks signs or decals.

App Information of SMS Park

App Name SMS Park
Package Name se.inteleon.smspark
Version 2.6.2
Rating 4.5 ( 2 788 )
Size
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2018-01-16
Installs 100,000 - 500,000
Developer

Tags: , , , ,